Inlärning via kreativitet

Kreativ inlärning

Gratis verktyg till pedagoger, lärare och föräldrar. 10 intelligenser, som kan stimuleras med kreativitet hos 3-11 åringar. Forskning har bevisat att fantasi och kreativitet stärker barns intellektuella utveckling! Förutom själva upplevelsen och det fina resultatet utgår alla idéer ifrån det pedagogiskt utbyte barn i olika åldrar kan få under arbetets gång.

Sensorisk motorik i förskolan

'För de små, var det en sensorisk upplevelse att få vara med. Barnen lärde sig om immets konsistens och....'
Margit, pedagog

Barn testare Funny Friends 3 til 6-åringar

'Ur ett pedagogiskt perspektiv gav settet och dessutom möjlighet att öva både färger, finmotorik, språk...'
Lone, pedagog i förskolan

Så här bidrog en skola kreativt till den offentliga samhällsdebatten

'... att den estetiska inlärningsprocessen hänger ihop med att eleverna ska...' 
Annie Jeppesen, rektor

Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
<strong>{{trans "Your benefits of login" }}</strong><br><br> ✔ {{trans "Your personal wishlist" }}<br><br> ✔ {{trans "See your order history" }}<br><br> ✔ {{trans "Easy checkout" }}
<strong>{{trans "Your benefits of login" }}</strong> <br><br> ✔️ {{trans "Your special prices" }}<br><br> ✔️ {{trans "Special B2B products" }}<br><br> ✔️ {{trans "B2B marketing universe" }}
<strong>{{trans "Your benefits of login" }}</strong><br><br> ✔ {{trans "Content especially for you" }}<br><br> ✔ {{trans "Your special prices" }}
© Creativ Company