Miljö- och kvalitetssäkring

Politik

Vi arbetar för högre kvalitet och miljöriktiga produkter på svenska institutioner. För att kunna uppfylla denna målsättning måste vi först försäkra oss om att vår egen företagsverksamhet och metoder och hållningar avspeglar detta.

Miljöledning

Miljö såväl som arbetsmiljö skall vara en naturlig del av alla medarbetares vardag och vi skall bygga upp en kultur där hänsyn och omtanke går hand i hand med köpmanskap och optimering. Vi skall bryta ner tabuer och lyfta fram känsliga ämnen som stress och mobbning och göra en proaktiv insats för att upprätthålla vår goda arbetsmiljö. Konkret skall kvalitet och miljö säkras genom följande punkter:

 • Alla relevanta arbetsgångar och rutiner kartläggs och ansvar och påverkningar synliggörs.
 • Problemområden identifieras och målsättningar och handlingsplaner utarbetas.
 • Uppföljning och information.

Ansvar

Vi har utsett en ansvarsgrupp med personer i ledande position i bolaget, som skall säkra att miljö- och kvalitetspolitiken bibehålles och utvecklas så vi alltid är drivande inom området. Samtidigt är det ansvarsgruppens ansvar att ha kunskap om gällande lagstiftning på området.

Nyckelområden

 • Översikt och kunskap om gällande lagstiftning inom området
 • Aktivt medlemskap i det danska ”Fællesrådet För Formnings- og Hobbymaterialer”
 • Minimering av resursförbrukning (El, vatten, drivmedel och värme)
 • Källsortering och återvinning
 • Arbetsmiljö/Arbetsplatsvärderingar
 • Test och kvalitetssäkring
 • Frakt och transport
 • Miljövärdering och säkerhetsdatablad
 • Miljöriktigt emballage, minimal användning av emballage
 • Information och utbildning av medarbetare

Verktyg

 • Utvecklingsmöten i ansvarsgruppen varje månad
 • Kvartalsvis uppföljning med alla områdesansvariga
 • Årlig utvärdering av s.k. grönt bokslut och arbetsmiljöbokslut
 • Framtagande av miljöhandbok
 • Årliga stickprovskontroller av egna produkter av certifierat toxologiföretag
Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu