Integritetspolicy

I allmänhet

Denna policy för behandling av personuppgifter (nedan kallat ”Integritetspolicy”) beskriver hur Creativ Company AB (nedan kallat ”Creativ Company”, ”oss”, ”vår” eller ”vi”) samlar in information om dig.

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Creativ Companys webbplats www.cchobby.se (nedan ”Webbplats”).

Creativ Company är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Creativ Company kan göras med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under Kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig, för vilket syfte och vilken är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifterna?

När du besöker vår Webbplats samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av Webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats samt information om din dator.

  • Syftet är att optimera användarupplevelsen och Webbplatsens funktion, samt utföra riktad marknadsföring inklusive annonsretargeting via Facebook och Google. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen att förbättra Webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6 (1f).

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Webbplatsen samlar vi in den information som du själv tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt och information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål samt information om den IP-adress från vilken ditt köp gjordes.

  • Syftet med detta är att göra det möjligt för oss att leverera de produkter som du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna administrera dina rättigheter att returnera varor och lämna klagomål. Vi kan även komma att behandla information om ditt köp för att uppfylla lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp lagras IP-adressen för att bevaka våra intressen av att kunna förhindra bedrägerier.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6 (1b, 1c och 1f).

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in information om din e-postadress.

  • Syftet med detta är att vi ska kunna bevaka vårt intresse av att kunna tillhandahålla dig med nyhetsbrevet.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6 (1f).

Mottagare av personuppgifter

Information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål vidarebefordras till PostNord, GLS eller en transportör som utför leveransen av de inköpta varorna till dig. Vid köp av lagerförda varor kan den nämnda informationen komma att vidarebefordras till tillverkaren eller säljaren av de berörda varorna, vilken i sådana fall kommer att hantera leveransen.

Information kan komma att anförtros externa partner som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbättringar av vår Webbplats, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive annonsretargeting, samt för din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och lyder under våra anvisningar och de behandlar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att fullgöra avtalet med oss och omfattas av sekretess i detta avseende. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Två av dessa personuppgiftsbiträden är Google Analytics som ägs av Google LLC och Facebook Inc., som båda är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av personuppgifter till USA har säkerställts genom att personuppgiftsbiträdet certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 45.

Dina rättigheter

I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina personuppgifter måste vi som personuppgiftsansvariga informera dig om dina rättigheter.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära information från oss om exempelvis vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte informationen har registrerats, vilka kategorier som personuppgifterna tillhör och vem som har tillgång till dem samt information om var personuppgifterna kommer ifrån.

Du har rätt till att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill få en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran via e-post till mail@cchobby.se. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

Rätt till korrigering

Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att vi kan korrigera uppgifterna.

Personuppgifter som vi samlat in i samband med att du registrerade dig i vår kundklubb kan du själv korrigera via inloggning på din användarprofil.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få alla dina personuppgifter vi har om dig raderade, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den omfattning som en fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att göra det möjligt för oss att uppfylla våra juridiska skyldigheter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling för lagring 

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast utgöra lagring, till exempel om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta. 

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att erhålla personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss överlämnade till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, samt rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive den profilering som görs för att kunna målinrikta vår direktmarknadsföring.

Du har också rätt att när som helst av skäl som rör din personliga situation invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen enligt vilka vi samlar in information.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till en viss behandling av personuppgifter, inklusive till den profilering som utförs av dig som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via e-post på mail@cchobby.se.

Rätt att inkomma med klagomål

Du har rätt att när som helst lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet (den danska motsvarigheten till Datainspektionen), Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn K. Klagomål kan också lämnas via e-post till dt@datatilsynet.dk eller per telefon genom att ringa +45 33 19 32 00.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samtycker du också till att Creativ Company skickar dig elektronisk post, inklusive e-post och sms i samband med marknadsföring av Creativ Companys produkter, priser, specialerbjudanden, inspiration till produkter, tävlingar, inbjudningar till event och i förekommande fall påminnelser om att genomföra köp i vår webbutik. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på ”avregistrera” längst ned i nyhetsbrevet.

Om produktutbudet utökas med andra relevanta produkter kommer Creativ Company att använda detta samtycke för att informera dig om dessa och fråga om du vill uppdatera ditt samtycke till att inkludera dem. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev tillhandahåller du personuppgifter om dig själv, inklusive namn, e-postadress, företagsnamn och befattning. Vi sparar och använder denna information för att hantera din prenumeration på nyhetsbrevet så att vi kan skicka relevanta nyheter och inbjudningar till event.  Du kan hitta du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på den här sidan.

Radering av personuppgifter

Personuppgifter som samlats in om din användning av Webbplatsen, se även vilken information som samlas in, kommer vi att radera när du inte har använt Webbplatsen på ett år.

Information som samlas in när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke till att motta nyhetsbrevet, såvida det inte finns en annan grund för behandlingen av informationen.

Information som samlats in i samband med köp du har genomfört på Webbplatsen, se även vilken information som samlas in, kommer vi i allmänhet att radera efter tre år efter utgången av det kalenderår då du utförde ditt köp. Information kan dock komma att lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Redovisningsuppgifter lagras i fem år till utgången av ett kalenderår för att uppfylla redovisningskrav.

Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar, förlust, ändring, missbruk samt obehörig tillgång.

Endast medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att utföra sitt arbete ges tillgång till personuppgifterna.

Kontaktuppgifter

Creativ Company är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

Om du har några frågor eller kommentarer om den här Integritetspolicyn eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4 kan du kontakta:

 

Creativ Company AB

Gamla Flygplatsvägen 4

423 37 Torslanda

 

Tel: 031-56 11 43

E-post: mail@cchobby.se

 

Ändringar av integritetspolicyn

Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på Webbplatsen.

Versioner

Detta är version 2.1 av Creativ Companys integritetspolicy, daterad den 05 september 2018.

Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu