Magisk marmorfärg

6 Flaska, 20 ml, Standardfärger
#30199
0% of 100
0
14
257,00 SEK
I lager
Leverans 2-4 vardagar
  • truck-icon.png
  • return_outlined.svg
  • Förlängd returrätt 30 dagar.
  • e-maerke.svg

Flytande färg med marmoreffekt som du kan använda för att skapa unika marmorerade ytor.

Med marmorfärg kan du måla på alla typer av ytor – från trä, glas och porslin till plast, kartong, metall, terrakotta och polystyren. Färgerna är snabbtorkande, väderbeständiga och har en hög ljusäkthet. Se till att skaka färgerna ordentligt innan du börjar. Häll först vatten i en skål – skålen ska vara tillräckligt djup för att du ska kunna helt sänka ner föremålet du målar i vattnet. Droppa sedan i några droppar färg och dra försiktigt över vattenytan med en pinne så att en marmoreffekt skapas. Sänk ned föremålet försiktigt i skålen – lyft upp det och låt det torka..

  • Gör marmorerade ägg – de är en snygg dekoration till påskbordet
  • Skapa vackra marmoreffekter på terrakottafigurer och häng upp dem i nyklippta grenar och kvistar från trädgården
  • Gör en marmorerad terrakottavas, så har du alltid plats för en färgglad blombukett

Mer information
Art.nr.30199
BrandKreul
Enhetflaska
SäsongPåsk
EAN4000798736002
Antal 6 flaska
Antal 20 ml
Färg standardfärger
Write Your Own Review
Du recenserar:Magisk marmorfärg, standardfärger, 6x20 ml/ 1 förp.
Your Rating
Varning. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Säkerhetsdatablad
Mark image
Varning. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Mark image
Brandfarlig
Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
© Creativ Company