Symbolförklaring

På hemsidan kommer du att lägga märke till olika symboler vars betydelse vi nu ska förklara. Meningen är att dessa symboler ska guida dig genom dina inköp och ge dig viktig information. Annars kan 12000 produkter lätt bli lite mycket att hålla reda på.

Storpack

Du får en särskilt bra rabatt när du köper en större mängd.

B2B

Ett förmånligt artikelnummer som är avsett för återförsäljare och butiker. Tanken bakom dessa är att uppnå en bra balans mellan investering och möjligheterna för avkastning.

Mängdrabatt

Det kan ibland vara fördelaktigt att köpa mer än en av samma vara. Var dock uppmärksam på att du inte kan kombinera varorna hur som helst om du vill få rabatt. Man kan till exempel inte mixa sex olika färger i beställningen. Mängdrabatten gäller endast den aktuella varan.

Nettopris

Du kan inte få ytterligare rabatt på dessa varor.

Erbjudande

Denna artikel har ett nedsatt pris i förhållande till ordinarie pris.

Outlet

Spara upp till 90 % i vår outlet. Här finns basvaror som vi säljer till nedsatt pris för att göra plats för nyheterer, utgående artiklar eller små partier som köpts in för ändamålet.

Pappret är syrafritt och PH-neutralt

Betyder att pappret är syrafritt och har ett neutralt PH värde. Detta har en positiv betydelse för papprets hållbarhet och inverkan på t.ex. foton. 

Pappret är ligninfritt

Betyder att pappret är ligninfritt och har därför en positiv betydelse för papprets hållbarhet. 

Pappret kan användas till utskrift.

Pappret kan användas till utskrift.

Brandfarlig

Artikeln är brandfarlig eller ytterst brandfarlig. Försiktighetsåtgärder vid användning beskrivs på förpackningen, bland annat ska produkten hållas borta från antändningskällor.

Miljöfarlig

Artikeln är skadlig för miljön, utsläpp i miljön ska undvikas, då den har skadliga långtidseffekter i vattenmiljöer. Försiktighetsåtgärder vid användning beskrivs på förpackningen.

Lokalirriterande/hälsovådligt

Artikeln är antingen lokalirriterande eller hälsovådlig. Förhållningsregler vid användning beskrivs närmre på förpackningen

 

EasyKit

Den smidiga genvägen till en kreativ aktivitet. Ett komplett materialset som sysselsätter en hel grupp och som finns i många olika varianter.

New

Ny artikel i sortimentet.

A-märkt

Produkten begränsar både miljöpåverkan och negativa hälsoeffekter hos barn, ungdomar och vuxna. Produkten uppfyller skärpta krav utöver gällande lagstiftning, framtaget av det gemensamma rådet för formgivning och hobbymaterial.

CE märkt

Produkten är framtagen enligt gällande EU-lagstiftning som rör hälsa, miljö och säkerhet.

Livsmedelsklassad

Produkten är godkänd för användning i kontakt med livsmedel enligt de europeiska kraven i EU:s förordning 1935/2004.

Confidence in textile (trygg textil)

Produkten är odlad och tillverkad utan användning av farliga bekämpningsmedel och kemikalier och lever upp till de skärpta kraven för textilier som kommer i kontakt med huden.

Ekologisk textil

Produkten är framtagen av ekologiskt odlad bomull.

Der blaue Engel 

Der blaue Engel är en erkänd tysk miljömärkning. Kartong som märks med detta märke är tillverkade av 100 % återvunnet papper och tilldelas endast de produkter som tar största möjliga hänsyn till miljön från tillverkning till återvinning.