Servicecentret

Genom att handla hos oss hjälper du människor som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. På vårt servicecenter erbjuder vi en särskild arbetslivsutbildning för personer med fysiska, mentala eller sociala utmaningar, så att de har möjlighet att gå vidare och få meningsfulla arbeten.

På Servicecentret utför medarbetarna arbetsuppgifter för resten av företaget, alltid med hänsyn till individens personliga förutsättningar. Det kan handla om allt från paketering av små föremål till att märka upp varor eller göra smärre reparationer. Vissa medarbetare bistår även andra avdelningar – beroende på resurser och intresse.

Våra insatser har redan hjälpt många, och det är vi stolta över. Det skapar en mycket speciell arbetsplats när vi alla går till jobbet varje dag och vet att vi har energi och engagemang för att hjälpa varandra – samtidigt som vi driver ett sunt företag.

På Creativ Company hjälper vi dock inte bara människor att gå vidare. Vi anställer också ett antal personer som vi lära känna via Servicecentret. Tolv procent av medarbetarna på vårt danska huvudkontor jobbar hos oss med speciella anställningsvillkor, till exempel med lättare arbetsuppgifter och flexjobb (subventionerad anställningsform). Sammanlagt arton procent av våra medarbetare har varit eller fortsätter att vara anställda enligt speciella anställningsvillkor varav sex procent just nu är anställda med vanliga anställningsvillkor.

Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu