Kreativa projekt om de globala målen

Havsmiljö på schemat

Hanne Bindslev Gregersen, teacher and author

En grupp barn från klass 2 hade vetenskapsvecka och arbetade med en av FN: s 17 globala mål för hållbarhet, nämligen mål 14: "Sea Life"

Barnen introducerades i ämnet genom att läsa om havsdjur och se en film om plast i haven. De skulle lära sig om ämnet med hjälp av kreativitet.

Ett av de gemensamma kreativa projekten var en  utställning med blåmålade lådor (havet), fyllda med plastföremål och havsdjur på pinnar (djur som inte vill vara i ett hav fylld med plast).

Ett annat projekt var ett gemensamt kollage med havsdjur och pålimmade plastföremål. Under kollaget sattes små, blå fiskar i kartong, där barnen kunde skriva kommentarer om vad de lärt sig i ämnet. 

Uppgift 1: Barnen målade hav och himmel gemensamt med akvarellfärger. De limmade på de utklippta och färglagda havsdjuren och plastavfallen med limlack. 

Uppgift 2. De svävande, utklippta djuren av kartong symboliserar: 'Jag vill inte vara i ett hav av plast'

© Creativ Company