Yrkeserfarenhet

8-åringar tillverkar dockor

Focus på undervisningsstöd
8-åringar skriver äventyr, tillverkar dockor och spelar teater

Helle, lärare

Roligt och lärorikt, men med små justeringar till nästa gång

'Barnen tycker att det har varit jätteroligt och rent undervisningsmässigt har de fått det utbyte som jag och mina kollegor hade hoppats på. En justering ska göras inför nästa gång och det är dekorationen av dockorna. För att undgå torktid och göra det extra enkelt använde vi färgkritor istället för flytande färg. Tyvärr så smetade de kritorna vi använde av sig och gjorde det svårt att få de självhäftande bokstäverna av dekorgummi att sitta kvar när dockorna skulle komma till liv på scenen i klassrummet.'

Med äventyr som tema har en årskurs 2 på Halgård Skola i Holsterbro genomfört lektioner med undervisningsstöd genom kreativitet och med det produkter som krävs. 
Helle Østrup-Kristensen som är barnens danskalärare, använder ofta möjligheten med undervisningsstöd. Det har många fördelar, säger både hon och kollegor på Halgård Skola. En av fördelarna är att det hjälper barnens motivation när undervisningen delas upp. 
Här får du en liten inblick av Helles erfarenheter av äventyr som tema i kombination med praktisk kreativitet. 
Avsikten är att introducera barnen till att skapa historier med hjälp av speciell struktur (början, mitten och avslut). Det innebär att känna igen skillnader samt inre och yttre personkaraktärer. Men även att lyssna på andra och praktisera betoningar vid högläsning.

Eftersom sagor och äventyr är summan av bra fantasi, var det perfekt att även ta med andra aktiviteter i processen, förklarar Helle. Därför skulle barnen både skriva, tillverka stora dockor och framföra sina äventyr som teater. Dockorna tillverkades i samma storlek som barnen själva och med tydliga karaktärsdrag.

Barnen använde sig själva som schabloner till de stora dockorna. Varje docka tillverkades av imiterat tyg i två lager, som häftades ihop och fylldes med tidningspapper.

Varje dockas yttre karaktär skapades genom färgläggning, medan den inre personligheten framgick som en text på kläderna med hjälp av självhäftande dekorgummibokstäver.

Gruppvis skrev barnen ner sina äventyr med hjälp av stickord efter den speciella strukturen (början, mitten och avslut).

Innan teaterstycket spelades upp övade barnen på repliker och tonfall.v

© Creativ Company