Kreativ inlärning

Yrkeserfarenhet

Är du lärare eller pedagog för barn i åldrarna 3 till 11 år? Då kanske det är intressant att få höra vad andra inom samma bransch har för erfarenhet av att arbeta med kreativ inlärning. Här hittar du deras dokumentation och utvärdering av olika intelligensstimulerande aktiviteter med kreativt material.

8-åringar tillverkar docker


Roligt och lärorikt, men med små justeringar till nästa gång.

'Barnen tycker att det har varit jätteroligt och rent undervisningsmässigt har de fått det utbyte som jag och mina kollegor hade hoppats på. En justering ska göras inför nästa gång och det är dekorationen av dockorna.'

 

Hönsgård


Ett skolprojekt

'I denna tvärvetenskapliga under-visning har det varit mitt huvudmål att ge barnen en inblick i djurens liv och behov. Bland annat hur vi som människor har nytta av vissa djur; t.ex. hur vi använder kons mjölk, hönans ägg och köttet från djuren. Barnen har i detta sammanhang gjort egna iakttagelser på den bondgården vi besökte, i de böcker vi läste, filmer de fick se och genom små uppdrag de fick att lösa. Dessutom, har jag...'

Sensorisk motorik i förskolan


att limma lätte dun på fågler av kartong - en sensorisk motorik projekt.

''För de små, var det en sensorisk upplevelse att få vara med. Barnen lärde sig om limmets konsistens och effekt och om hur lite en fjäder väger och hur lätt det är att få den att flyga. Under tiden tog jag tillfället i akt att prata ed barnen om fåglar och färger. Att fåglarnas form redan var utstansade var en stor fördel eftersom barn i den åldern....'

2-3 åringars sensoriska-motoriska färdigheter

 

Fingerfärg för de minsta – ett sensoriskt-motoriskt projekt.

'’I en aktivitet som fingermålning lägger jag stor vikt på att ha en liten grupp barn åt gången, så jag har de bästa förutsättningarna att vara närvarande i processen. Genom att prata med varje barn om känslan och effekten av färg på händerna, hur det låter när man målar, om skillnaden på färgerna och i detta fallet även om maskernas utformning'.

Barn testare "Funny Friends" 3- till 6-åringar


Vi testar ett kreativt klasset bland barn i åldrarna 3 till 6.

Se, vad de minsta gjorde, när de helt och hållet fick bestämma själva och läs pedagogens betraktelse. 

Barn är spontana och har en kanonförmåga till att använda sin fantasi. Vi vuxna är oftast lite hämmade och det begränsar vår lust att experimentera.

 

Barn testare "Funny Friends" 8-åringar


Vi hyllar den fria fantasin hos 8-åringar och testar klassetet med blandat material, Funny Friends.

Här ser du, hur mycket barn i olika åldersgrupper har fått ut av innehållet, när de själva får bestämma. 

'Setet är perfekt till att göra figurer av. Fjädrarna är mycket populära bland barnen eftersom de får figurerna att röra på sig. Det var positivt att barnen nästan inte behövde min hjälp alls. Dessutom....'

Barn testare "Funny Friends" 11-åringar


Så här gjorde våra 11-åringar, när vi bad dem använda fantasin med "Funny Friends" (et klasset med blandat innehåll).

'11 åringar är så påverkade av varandra, att de ofta går mot samma mål. För att se vad de kan åstakomma, tror jag att det är viktigt att fördela materialet från settet (97250) mellan dem i olika grupper. några får kulorna, andra sprialerna osv. Jag ser stora möjligheter för att stärka effekterna av den obligatoriska utbildningen genom att engagera eleverna kreativt....' 

Så här bidrog en skola kreativit till den offentliga samhällsdebatten


När konst och samhällsdebatt står på skolschemat.

Bifrostskolan i Danmark är en skola som fokuserar på samhällsrelaterad undervisning.  Här kan du läsa om skolans deltagande i ett stort event under 2013 och till CSR Awards samma år.

Under projektet fick skolan elever olika roller. Eleverna i åk. 8 och åk. 9 fick projektledaransvaret, medan eleverna...

Välj en kategori eller se alla produkter nedan

© Creativ Company