Kreativ inlärning

Kreativitet i undervisningen

Att arbeta med kreativt material är en stark motivationsfaktor för många barn. Dessutom har forskning visat att man kan förbättra barns intelligens genom särskilda, kreativa aktiviteter.

Kreativitet som extra verktyg i undervisningen

Att arbeta med kreativt material är en stark motivationsfaktor för många barn. Dessutom har forskning visat att man kan förbättra barns intelligens genom särskilda, kreativa aktiviteter. Vi har därför funnit det naturligt att utveckla idéer relevanta idéer baserade på vårt produktsortiment.

Vi kallar dessa idéer kreativ inlärning. De presenteras med steg-för-steg beskrivningar och riktar sig till barn från 3-11 år i enlighet med teorin om att en utbildad person består av intelligenser inom flera områden. Det finns i själva verket totalt tio enligt vår källa, Jørn Martin Steenhold som har en magisterexamen i pedagogik.

Det är i själva processen som skapar stimulans. Du kan fritt anpassa idéerna för dina egna undervisningsteman. Observera numret vid varje idé. Den anger från vilken ålder som aktiviteten är lämplig.

Du hittar 'Kreativ Inlärning' i ett eget avsnitt här på vår hemsida. Där finns fri tillgång till arkivet med speciellt, förberedda idéer. Du kan även läsa om andra lärare och pedagogers positiva erfarenhet när de lyft in kreativiteten i undervisningen.

Tio områden som kan stärkas

Teoretiskt är intelligens inte bara mätt på intellektuell förståelse. Intelligens är ett mycket bredare begrepp som omfattar utbildning, självuppfattning, sociala färdigheter, förmågan att uppfatta, minnas, anpassa sig, resonera, klassificera, filosofera m.m. Med detta i åtanke kan tio intelligenser stimuleras genom:

Bildkunskap
Existentiell kunskap
Intuitiv kunskap
Personlig kunskap
Kropps-kunskap
Musikalisk kunskap
Kunskap om naturen
Språklig kunskap
Social kunskap
Logisk-matematisk kunskap

Källan till Kreativ Inlärning

Teoretisk mäts intelligens inte bara på kapaciteten av intellektuell förståelse. Intelligens är ett mycket bredare begrepp som omfattar både utbildning, självbild, social kompetens, förmåga att uppfatta, minnas, anpassa sig, resonera, klassificera, filosofera osv. Utifrån detta påpekar vår källa till Kreativ inlärning, Jørn Martin Steen, att tio intelligenser faktiskt kan stimuleras hos i 3-11 års ålder barn genom kreativa projekt.

Kreativ Inlärning - symbolförklaring

Siffrorna anger, från vilken ålder barn mentalt och motoriskt kan bemästra den beskrivna idéen.

Kreativ Inlärning är ett gratis verktyg till pedagoger, lärare och föräldrar. Här på vår hemsida får du utskriftsvänliga beskrivningar på upp till 100 idéer inom kategorin. Där kan du även läsa om hur varje intelligens definieras. Många projekt täcker mer än ett område.

© Creativ Company