Magisk marmorfärg

Artikelnummer:
30196

Magisk marmorfärg

Artikelnummer:
30196
232,00 SEK
I lager
Leverans 3-4 vardagar
30 dagars förlängd ångerrätt
Frakt från endast 49 SEK
Certifierad av Trygg E-handel

Flytande färg med marmoreffekt som du kan använda för att skapa unika marmorerade ytor.

Med marmorfärg kan du måla på alla typer av ytor – från trä, glas och porslin till plast, kartong, metall, terrakotta och polystyren. Färgerna är snabbtorkande, väderbeständiga och har en hög ljusäkthet. Se till att skaka färgerna ordentligt innan du börjar. Häll först vatten i en skål – skålen ska vara tillräckligt djup för att du ska kunna helt sänka ner föremålet du målar i vattnet. Droppa sedan i några droppar färg och dra försiktigt över vattenytan med en pinne så att en marmoreffekt skapas. Sänk ned föremålet försiktigt i skålen – lyft upp det och låt det torka..

Gör marmorerade ägg – de är en snygg dekoration till påskbordet Skapa vackra marmoreffekter på terrakottafigurer och häng upp dem i nyklippta grenar och kvistar från trädgården Gör en marmorerad terrakottavas, så har du alltid plats för en färgglad blombukett

Mer information
Art.nr.30196
Enhetflaska
SäsongBasvara
Ean nummer4000798117764
Antal 6 flaska
Antal 20 ml
Färg dova färger

Leverans
Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt, normalt inom 5-7 arbetsdagar. Under högsäsong (oktober, november, december, februari, mars) kan leveranstiden vara något längre. Vi levererar fraktfritt vid köp som överstiger 595,- inkl. moms.
* för återförsäljare gäller särskilda villkor

Returvaror
Du har 14 dagars full returrätt på alla varor i orginalförpackning. När vi har mottagit din returorder och kontrollerat att varorna inte är skadade krediterar vi eller betalar tillbaka det du har betalt. Skicka aldrig varor i retur förrän du har talat med oss.

Varning. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Säkerhetsdatablad
© Creativ Company