Weekend Sale: Njut av helgen med 25% rabatt på vårt stora sortiment av bomullsgarn. Hitta din rabattkod här

Loctite Power Flex sekundlim

Artikelnummer:
39061

Loctite Power Flex sekundlim

Artikelnummer:
39061
81,00 SEK
I lager
Leverans 2-4 vardagar

Gummiförstärkt sekundlim som ger en flexibel och fukttålig fog. Användarvänlig flaska/dispenser. Fri från lösningsmedel

Mer information
Art.nr.39061
Unitst.
SäsongBasvara
Ean nummer5010266311241
Antal 1 st.
Antal 3 g

Leverans
Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt, normalt inom 3-7 arbetsdagar. Under högsäsong (oktober, november, december, februari, mars) kan leveranstiden vara något längre. Vi levererar fraktfritt vid köp som överstiger 595,- inkl. moms.
* för återförsäljare gäller särskilda villkor

Returvaror
Du har 14 dagars full returrätt på alla varor i orginalförpackning. När vi har mottagit din returorder och kontrollerat att varorna inte är skadade krediterar vi eller betalar tillbaka det du har betalt. Skicka aldrig varor i retur förrän du har talat med oss.

Varning. Contains: Ethyl 2-cyanoacrylate. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. P261 Undvik att inandas ångor. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Säkerhetsdatablad
© Creativ Company