Inlärning via kreativitet

Studier visar att barn stärks akademiskt och personligt när de lär sig genom kreativa processer. Därför arbetar vi på Creativ Company med att utveckla kreativa idéer som kan stimulera barns intelligens och lärande inom olika områden. Hittills har det resulterat i två spännande inlärningsprojekt som har kreativitet som ett genomgående elementet: 'Kreativ Inlärning' och 'Kreativitet och FN's 17 globala mål. Projekten är gratis verktyg för alla, föräldrar, lärare, pedagoger m.m. som vill stärka barnens inlärning via kreativitet.

Välj en kategori eller se alla produkter nedan

© Creativ Company