ES Batik fixersalt

Artikelnummer:
33353

ES Batik fixersalt

Artikelnummer:
33353
47,00 SEK
I lager
Leverans 3-4 vardagar
30 dagars förlängd ångerrätt
Frakt från endast 49 SEK
Certifierad av Trygg E-handel

Fixersalt för ES Batik. Använd ca 200 g. fixersalt till 100 ml. batikfärg. Används till fixering av batikfärger i vattenbad eller direkt i tvättmaskinen (inte i tvättmedelsfacket)

Mer information
Art.nr.33353
Enhetpåse
SäsongBasvara
Ean nummer5708848120007
Antal 1 påse
Antal 200 g

Leverans
Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt, normalt inom 5-7 arbetsdagar. Under högsäsong (oktober, november, december, februari, mars) kan leveranstiden vara något längre. Vi levererar fraktfritt vid köp som överstiger 595,- inkl. moms.
* för återförsäljare gäller särskilda villkor

Returvaror
Du har 14 dagars full returrätt på alla varor i orginalförpackning. När vi har mottagit din returorder och kontrollerat att varorna inte är skadade krediterar vi eller betalar tillbaka det du har betalt. Skicka aldrig varor i retur förrän du har talat med oss.

Varning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P260 Inandas inte damm. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser.
Säkerhetsdatablad
© Creativ Company