DIY Kit Julgranskulor

1 Förp., Marmorering
#977588
#977588
0% of 100
0
3
360,00 kr
Lägg till i önskelista
I lager
Just nu är vår leveranstid 7-9 arbetsdagar.
Ändra variant +{{ variants.length }}
{{ currentProduct.name }}

Innehåll: Marmoreringsfärg, julgranskulor och band.

Med det här kitet kan du göra dina egna marmorerade julgranskulor. Innehåller allt material och alla instruktioner du behöver.

Om du vill göra egna julgranskulor med en marmorerad look är det här kitet perfekt för dig. Det innehåller allt du behöver för att komma igång. Doppa kulorna i ett vattenbad med flytande marmoreringsfärg och skapa underbara julgranskulor..

De marmorerade kulorna är vackra i sig själva, men blir ännu snyggare när de hänger i ett traditionellt rött band.

Mer information
Art.nr.977588
VarumärkenCreativ Company
Enhetförp.
SäsongJul
EAN5712854644693
SvårighetNybörjare
Antal 1 förp.
Antal 1 förp.
Motiv/form Marmorering
Write Your Own Review
Du recenserar:DIY Kit Julgranskulor, Marmorering, 1 förp.
Your Rating
Varning. Contains: 1-Metoxi-2-propanol, kolväten (C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cykelner, <2 % aromämnen), 2-Metoxi-1-metyletylacetat. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller kobolt-(II)-2-etylhexanoat. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Säkerhetsdatablad
Mark image
Varning. Contains: 1-Metoxi-2-propanol, kolväten (C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cykelner, <2 % aromämnen), 2-Metoxi-1-metyletylacetat. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller kobolt-(II)-2-etylhexanoat. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Mark image
Brandfarlig
Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som gäst
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu