Inlärning via kreativitet

Kreativ inlärning

Gratis verktyg till pedagoger, lärare och föräldrar. 10 intelligenser, som kan stimuleras med kreativitet hos 3-11 åringar. Forskning har bevisat att fantasi och kreativitet stärker barns intellektuella utveckling! Förutom själva upplevelsen och det fina resultatet utgår alla idéer ifrån det pedagogiskt utbyte barn i olika åldrar kan få under arbetets gång.

Sensorisk motorik i förskolan

'För de små, var det en sensorisk upplevelse att få vara med. Barnen lärde sig om immets konsistens och....'
Margit, pedagog

Barn testare Funny Friends 3 til 6-åringar

'Ur ett pedagogiskt perspektiv gav settet och dessutom möjlighet att öva både färger, finmotorik, språk...'
Lone, pedagog i förskolan

Så här bidrog en skola kreativt till den offentliga samhällsdebatten

'... att den estetiska inlärningsprocessen hänger ihop med att eleverna ska...' 
Annie Jeppesen, rektor

© Creativ Company