DIY Kit Marmorering

1 Förp., Rosa, Gul
#977535
#977535
0% of 100
0
9
292,00 kr
Lägg till i önskelista
I lager
Just nu är vår leveranstid 7-9 arbetsdagar.
Ändra variant +{{ variants.length }}
{{ currentProduct.name }}

Innehåll: Magisk marmoreringsfärg, plastägg, blomsterpinnar, galge och snöre.

Det här setet innehåller allt du behöver för att skapa marmorerade påskägg. Innehåller allt material och alla instruktioner du behöver.

Om du vill lära dig att skapa marmoreringseffekter på ägg är det här påsksetet perfekt för dig. Det innehåller allt du behöver för att komma igång. Du använder flytande marmoreringsfärg och doppar äggen i ett vattenbad. Resultatet blir finast tänkbara marmorerade ägg som du kan använda som dekoration på våren.

Använd de färdiga äggen för att sprida fantastiska vårkänslor i hela hemmet – oavsett var du väljer att placera dem:.

  • Lägg alla äggen i en skål eller arrangera dem vackert direkt på påskbordet
  • Häng upp dem i ett fönster (med hjälp av det medföljande upphängningsmaterialet)
  • Häng de marmorerade äggen i nyutslagna kvistar från trädgården
  • Lägg ett påskägg vid varje plats och gör ett tillhörande placeringskort

Mer information
Art.nr.977535
VarumärkeCreativ Company
Enhetförp.
SäsongPåsk
EAN5712854614009
SvårighetNybörjare
Antal 1 förp.
Antal 1 förp.
Motiv/form
Färg rosa;gul
Write Your Own Review
Du recenserar:DIY Kit Marmorering, rosa, gul, 1 förp.
Your Rating
Varning. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Säkerhetsdatablad
Mark image
Varning. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Mark image
Brandfarlig
Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu