UHU Karlsons klister

Artikelnummer:
39082

UHU Karlsons klister

Artikelnummer:
39082
70,00 SEK
I lager
Leverans 2-4 vardagar

Det klassiska universallimmet för papper, plast, papp, läder, glas och porslin

Mer information
Art.nr.39082
Unitförp.
SäsongBasvara
Ean nummer7310036650005
Antal 1 förp.
Antal 45 g

Leverans
Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt, normalt inom 3-7 arbetsdagar. Under högsäsong (oktober, november, december, februari, mars) kan leveranstiden vara något längre. Vi levererar fraktfritt vid köp som överstiger 595,- inkl. moms.
* för återförsäljare gäller särskilda villkor

Returvaror
Du har 14 dagars full returrätt på alla varor i orginalförpackning. När vi har mottagit din returorder och kontrollerat att varorna inte är skadade krediterar vi eller betalar tillbaka det du har betalt. Skicka aldrig varor i retur förrän du har talat med oss.

Fara. Contains: Methyl acetate. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas ångor. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser.
Säkerhetsdatablad
© Creativ Company