Pearl Pen

25 ml
#24191
#24191
0% of 100
0
0
47,00 kr.
Slutsåld
(Produkten är slutsåld)
  • truck-icon.png
  • Låga fraktkostnader från endast 49 kr

  • return_outlined.svg
  • Förlängd returrätt 30 dagar.
  • e-maerke.svg

Specialfärg på tub för prickar/halvrunda pärlor. Fäster på många olika ytor, även textilier . Efter 24 timmars torkning kan föremålet tvättas vid 30 grader

Mer information
Art.nr.24191
BrandViva Decor
Enhetml
EAN4042972162313
Antal 25 ml
Antal 25 ml
Färg
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Varning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser. EUH208 Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one; mixture of 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Safety Data Sheet
Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu